ข่าวประชาสัมพันธ์

posted on 30 Oct 2008 18:37 by police2800

คู่มือพนักงานสอบสวน จำนวน 2 เล่ม 

 

รวบรวมโดย พลตำรวจตรี ยงยุทธ เตียวตระกุล

จัดทำโดย พันตำรวจเอก ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ และ ทีมงาน

 

ขอขอบคุณ เว็บไซต์ พลตำรวจโท วุฒิ พัวเวส

 

 

คู่มือพนักงานสอบสวน เล่ม 1

 

คู่มือพนักงานสอบสวน เล่ม 2  

 

คู่มือพนักงานสอบสวน เล่ม 2 เพิ่มเติมหน้า 401-464  

 

คำสั่งแต่งตั้ง ยศ และว่าที่ยศ  รุ่น 2800 สาย อก.

 

http://personnel.police.go.th/download/2551/1782551.pdf

 

http://personnel.police.go.th/download/2551/178.pdf

 

 

 

คำสั่งแต่งตั้ง ยศ และว่าที่ยศ  รุ่น 2800 สาย ปป1

 

http://personnel.police.go.th/download/2551/1772551.pdf

 

http://personnel.police.go.th/download/2551/177.pdf

กฎหมาย และระเบียบ เกี่ยวกับพนักงานสอบสวน

 

การประกันตัวผู้ต้องหา     คลิกที่นี่  


 

การรับคำร้องทุกข์      คลิกที่นี่


ของกลางในคดี       คลิกที่นี่


การสอบสวนคดีอาญา      คลิกที่นี่